søndag 6. november 2011

Skolene kan ikke overse Facebook

"Lærere må sørge for at elevene tilegner seg godt nettvett, mener Torbjørn D Moe ved Senter for IKT i utdanningen" (Adresseavisa, 5.november 2011)

Adresseavisa har i en serie nyhetsartikler fokusert på familien etter en spørreundersøkelse om livet i trønderske familier. Moe hevder i artikkelen at lærere må sørge for at elevene tilegner seg godt nettvett. I tillegg mener han at skolen tar Facebook og andre sosiale medier på alvor. På spørsmål om hva elevene bør lære, svarer Moe at skolen bør veilede barna i hvordan de skal forholde seg på de sosiale medier, og de må lære seg digital dømmekraft. Videre sier han at elevene må skjønne at dette er en arena hvor det er en stor skare tilskuer. De må være klar over hva de gjør på denne arenaen. Han tror også at det varierer fra skole til skole og fra klasserom til klasserom hvor god undervisning elevene får i bruk av sosiale medier.

Jeg tror, på linje med Moe, at skolene må ta innover seg at sosiale medier absolutt er kommet for å bli og at elevene må få god kunnskap om hvordan sosiale medier fungerer og hvilke konsekvenser uvettig bruk kan få. Dette må på samme måte som i alle andre fag bygges opp ut fra et fundament. Utfordringen slik jeg ser det, er at vi alle, både foreldre, elever og lærere er like ”nye” i bruken av mediene. Det er vanskelig å kunne forutse hvilke farer og utfordringer uvettig bruk vil kunne få. Både foreldre og lærere utforsker i like stor grad som elever mediet. Også foreldre og lærere går rett i baret og i de samme fellene som elever eventuelt kan havne i.

Diskusjonene på skolene bør ligge i forkant, men her er det kanskje elevene som ligger i forkant. Hvordan skal skolen kunne benytte seg av den kompetansen som elevene allerede er i besittelse av på en måte som samtidig kan virke oppdragende.

Tone Sofie Aglen, tidligere kommunalråd i Trondheim, tar til orde for at også ”nabokjerringa” bør være tilstede på Facebook. Hun har blant annet egne barn og deres venner som sine venner på Facebook. På vår skole har vi bestemt at det er uetisk å ha elever som venner på Facebook. Er vi helt ute å kjøre når vi har bestemt dette? Stenger vi oss da ute fra et område vi bør være en del av? Hvor mye av privatlivet til elev/lærer skal være åpent på denne måten? Hvilke konsekvenser kan det i så fall føre til?

6 kommentarer:

 1. Dette er ein viktig debatt! Eg trur du har rett i at elevane er i forkant på den måten at utviklinga innanfor sosiale medier skjer her og no. Vi må henge med, vi kan ikkje tenkje oss grundig om og så kome med svaret. Når det gjeld "nabokjerringa" og spørsmålet om det er etisk gale å vere venner med elevane er heller ikkje det så enkelt. Eg er t.d. venn med dotter mi på 13, men ikkje med sonen på 21... Kan hende det er ok om læraren er ven med elevane sine dersom ho har ein eigen "lærarprofil", slik at det ikkje blir privat? Bruk av sosiale medium må lærast gjennom å bruke sosiale medium, og det er jo litt rart dersom læraren har eit opplæringsansvar men er heilt fråverande?

  SvarSlett
 2. Grubler litt på at dere mener det er uetisk å ha elever som venner på fecebook. Jeg kan både forstå og ikke forstå det. Her er det mange fallgruver for både elever og lærere. Man kan jo legge begrensninger i tilgangen til sin profil for elevene, akkurat som elevene helt sikkert gjør mot lærerne. Ser litt på det Magnhild skriver om en lærerprofil også. Kan være en mulig løsning, men tror kanskje ikke at lærerne kommer til å benytte flere profiler på facebook. En annen løsning kan være å lage åpne eller lukkede grupper eller arrangementer for klassen/lærerne der man kan dele og kommunisere. Da trenger man ikke å være "venner" med dem på fb. Slik som vi har fellesgruppen NTNU-kull 13.

  SvarSlett
 3. Jeg opplever ofte at elevenes digitale dannelse er mangelfull. Jeg leste en gang selvbiografien til Max Manus. Han sa at å skyte mennesker var grusomt, men å skyte på fly gav ingen samvittighetskvaler. Elevenes forhold til det de gjør på Facebook er mye på samme måten. Når jeg prøver å ta opp med dem at "face-raping" er krenkende og kriminelt er det ofte vanskelig å nå igjennom med budskapet. Det er jo bare noen venner som "kødder" med hverandre sier de. Men hvem tør å stå frem å si at han/hun blir såret når grunnholdningen er slik. Nei vi kan definitivt ikke ignorere Facebook.

  SvarSlett
 4. For det første er jeg helt enig med min gode venn Torbjørn D. Moe: utvikling av digital dannelse må være et primæransvar for skolen, - i samarbeid med foreldrene! Bare da sikrer vi at alle får mulighet til å utvikle digital dannelse.

  Når det gjleder elever som vednner på Facebook: kommer an på hvordan man bruker Facebook, hvem man vil gi tilgang til hva. Og så er det også et spørsmål om hva man sjøl egentlig vil ha tilgang til, f. eks. aav elevenes festbilder osv. Magnhild peker på en god løsning.

  SvarSlett
 5. Mye å tenke på her. Venn-med-elever-på-facebook er en aktuell problemstilling hos meg også. Og klassegrupper på fb. På ledermøtet sist fredag med faglederne mine ble dette diskutert med utgangspunkt i at det går ut over bruken av fronter. Man får svar med en gang på fb, feks om hva man skal lese på til prøven i morra, brukervennligheten på fb er mange ganger bedre enn fronter. Som jeg ser det er fronter som DDR og facebook som BRD. Og vi veit jo alle hvordan det gikk.

  SvarSlett
 6. Takk for mange både gode og tankevekkende innlegg. Jeg har ikke greid å bli enig med meg selv i forhold til at elever og lærere har tilgang til hverandres profiler. Jeg ser så mange utfordringer her og det kan kanskje være grunnen til min reservasjon. Danningsperspektivet er jeg helt ening i at det er viktig og riktig å operere på de samme arenaene. I tilfellet fb tenker jeg at dette blir mer som å invitere elevene inn i sin egen stue. Her får de tilgang til både det som er forenelig med jobben som lærer og kanskje det som ikke er like forenelig. Spørsmålet jeg stiller meg er: Hvor mye av en lærers/elevs privatlig skal deles? Hvor profesjonell greier man å være om man begynner å få litt for god kjenneskap til hjemmeforhold? Hva gjør man når man får informasjon som man er forpliktet til å gå videre med (sett opp mot det Oddgeir skriver - det meste er jo kødd)? Hvordan blir dokumentasjonsplikten ivaretatt (info man får i embedsmedfør skal jo dokumenteres)? Jeg sitter med andre ord igjen med masse spørsmål ennå som fremdeles får meg til å holde på utgangspunktet mitt om at elever ikke skal være venner med lærerens sin på fb. Håper noen greier å komme med argumenter som får meg til å endre oppfatning:)

  SvarSlett