torsdag 10. november 2011

Ikke like kreativ som Tor, men...

... her er pensumlista mi.

Andreassen, R. A., Irgens, E. J. og Skaalvik, E. (red.).(2010). Kompetent skoleledelse. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Erstad, O. & Hauge, T.E. (2011). Skoleutvikling og digitale medier – kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.

Andreassen, R. A., Irgens, E. J. og Skaalvik, E. (red.).(2009). Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kompendium, Master i skoleledelse Modul 7, IKT i administrasjon, pedagogikk og utvikling, Program for lærerutdanning, Trondheim 2011.
Altså, jeg holder meg innenfor det pensum som er foreslått for modulen. I tillegg har jeg brukt et par artikler fra Adresseavisa - disse vil inngå i min pensumliste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar