mandag 26. september 2011

I dag skjedde det...

Infotid: En lærer strekker hånda i været og forteller at det har blitt et stort problem med at både Face book og mobiltelefoner brukes i timene og de brukes til å jukse under prøver. En annen lærer kan bekrefte at det stemmer. Han har hatt undervisning med en elev og det var ikke vanskelig å se at det var veeeldig mange som var pålogget i timen… Hva skal vi gjøre? Kan vi ikke bare stoppe tilgangen når vi har prøver? Vi kan sette opp ei kurv og samle inn alle mobiltelefoner når skoledagen starter. Men, da får vi jo problemer om noen telefoner forsvinner eller blir ødelagt i løpet av dagen.
Det er ikke tvil om at lærerne opplever dette som problematisk. Forslagene til løsning vil jo gi umiddelbar virkning i forhold til det opplevde problemet. Men om digitale hjelpemiddel er kommet for å bli. Sett at det ikke finnes noen vei tilbake. Sett at vi faktisk må forholde oss til at Trondheim kommune faktisk ikke vil stenge nettilgangen. Løsningen bør jo ivareta både elevenes behov for å bruke de digitale mediene, den bør redusere lærernes frustrasjon, den bør sikre fokus på læring. Hvordan skal vi da gå fram for å løse dette problemet? Hvor skal skolelederen starte for å kunne finne en løsning på denne utfordringen?

tirsdag 13. september 2011

Endelig...

... er min første blogg ute i den digitale verden. Etter to dager med studier er det mye som allerede surrer og går av tanker knyttet til det som er presentert av nye og allerede kjente områder i en digitalisert verden. Fram til nå har det vært spennede å høre "Vindmølle-presentasjoner" som beskriver praksis fra ulike skoler. Framleggene har inspirert meg både til å dra hjem for å prøve, men også gitt meg noe å tenke på i forhold til læringsutbytte.

Det er ingen hemmelighet at jeg mener det viktigste når man velger artefakter er at disse skal brukes for å øke elevenes læringsutbytte. I den digitale verden betyr dette at bruken av for eksempel PC og LMS ikke skal erstatte bok og papir, men utfordre og øke elevenes læringsutbytte ved å utnytte mediet på andre måter.  Hvordan ser du på dette?

Linda

Kilde: Erstad & Hauge: Skoleutviklinig og digitale medier  (2011:33)