søndag 30. oktober 2011

"Hvordan lærer barna best?"

I adresseavisa onsdag 26.oktober kunne man lese om et forskerteamet fra NTNU og Sintef som har fått seks millioner fra Utdanningsdirektoratet for å se på hvordan vurdering og tilbakemelding foregår i skolen. Underveis i artikkelen kommer det fram hva elevene selv foretrekker av tilbakemelding og informasjon. Tankene mine går raskt til hvordan dette skal dokumenteres. Hos oss har vi ca 150 elever på hvert trinn, totalt 450 elever på skolen. Jevnlig slutter eller går lærere ut i permisjoner. Dette fører til at en og samme lærer ikke kan følge gruppa i samme fag gjennom alle de tre årene på u.skolen. Med andre ord vil det være helt umulig ikke å støtte seg til et sikkert dokumentasjonssystem for å registrere ståsteds- og framovermeldingene.

I mine øyne vil et digitalt system som systematiserer alle tilbakemeldinger være det ideelle. Samtidig vet jeg at den digitale kompetansen blant lærerne er variert. Synet på hvor mye som skal skriftliggjøres av tilbakemeldinger er delt, og ikke minst har skifte av læringsplattform ført til frustrasjon rundt registreringssystemet. Situasjonen i dag er slik at dokumentasjon i stor grad er læreravhengig og varierer mellom fulldigitaliserte tilbakemeldinger som er tilgjengelig for elever og foreldre til enhver tid og den private notatboka som er lærerens eie.

LMS er per i dag den eneste samlende plattformen for elever, foreldre og lærere. I utgangspunktet mener jeg derfor at dokumentasjonen skal ligge her. Jeg ser dokumentasjonsmengden på kort tid kan bli enorm. Hvilke erfaringer har dere gjort dere i forhold til dette arbeidet? Om dere har lykkes – hvordan gikk dere fram for å enes om hva og hvordan dokumentasjonen skulle gjøres/registreres på deres enhet?

2 kommentarer:

  1. her finnes det nok bedre ekspertise blant dine medstudenter enn det jeg kan bidra med. Men er det ikke slik at mange skoler bruker SkoleArena som plattform for vurdering av elevene, og dokumentasjon av dette? SE skolearena.no

    SvarSlett
  2. Hos oss fungerer det utmerket å lagre dokumentasjonen på Fronter som er vår LMS, men på den annen side er nok forholdene ganske så mye mindre hos oss. Og lærerstaben er nokså stabil fra år til år. Hos oss var det ledelsen som gikk inn for å bruke LMSen på en slik måte, men jeg vet at det er langt fra alle som bruker det. Det er på den annen side veldig symptomatisk med annen bruk av IKT på huset etter min mening.

    SvarSlett